Kazanın kurulacağı alanın atık gaz tesisatı, su tesisatı ve elektrik tesisatı bakımından gerekli teknik şartlara uygun olduğunu kontrol ediniz. • Elektrik tesisatının emniyeti ve güvenli kullanım için, tesisatta izolasyonlu gerçek topraklama olduğuna ve toprak hattına faz karışmadığına emin olun.• Katı yakıtlı kat kaloriferiniz,kullanma kılavuzunda belirtilen esaslara,uyarılara ve standartlara uyulmak koşuluyla, malzeme ve imalat hatalarına karşı 2 (iki) yıl süreile garanti altına alınmıştır.

• Kazanları belirtilen kullanım amacı dışında kullanmayınız. Kazanlarımız kalorifer tesisatına sıcaksu (max.90 derece ) sağlamak için üretilmiştir.
• Cihazın kurulu bulunduğu alana sürekli temiz hava girişi sağlanmalıdır. Kazanların güvenlik açısından insanların yaşadığı kapalı mekanlara monte edilmesi kesinlikle yasaktır.

 
 
           
     
aksaray Bir Dairelik Kalorifer Kazanı aksaray Yakıtı Elle Atmalı Kalorifer Kazanı aksaray Kül Boşaltmalı Sistem Kalorifer Kazanı
aksaray İki Dairelik Kalorifer Kazanı aksaray Yakıtı Otomatik Kalorifer Kazanı aksaray Meyve Kabuğu Yakan Kalorifer Kazanı
aksaray Ortak Kullanım Kalorifer Kazanı aksaray Sera Isıtma Kalorifer Kazanı aksaray Talaş Yakan Yakan Kalorifer Kazanı
aksaray Merkezi Sistem Kalorifer Kazanı aksaray Pistonlu Tip Özel Kalorifer Kazanı aksaray Meyve Çekirdeklerini Yakan Kalorifer Kazanı
aksaray Pisronlu Kat Kalorifer Kazanı aksaray Yakıtı İticili Tip Kalorifer Kazanı aksaray Pelet ve Kömür Yakan Kalorifer Kazanı
aksaray Otomatik Yüklemeli Kalorifer Kazanı aksaray Sıcak Su Boyler Kazanı aksaray Helezonlu Tip Kalorifer Kazanı